DUTCH KIDS OPEN GOLF TOUR – de belangrijkste spelregels

Op de website staan alle wedstrijden van de DUTCH KIDS OPEN GOLF TOUR 2020 klaar om je voor aan te melden! De inschrijving voor de Finale bij The Duke Club blijft nog even gesloten. Daarvoor geven we voorrang aan spelers die tenminste 4 wedstrijden hebben gespeeld. Heb jij tenminste 4 van de 6 wedstrijden gespeeld? Dan ding je mee naar de grote seizoensprijzen!

De belangrijkste spelregels

Het gehele wedstrijd reglement staat binnenkort op de site. Voor nu alvast de belangrijkste regels:

1) Leeftijdscategorie of HCP
Er wordt gespeeld in verschillende leeftijdsgebonden categorieën, strokeplay en met 10-shot rule. Daarbij verdelen we het veld in een 9 holes wedstrijd en een 18 holes wedstrijd. Tot en met 9 jaar speel je 9 holes, vanaf 10 jaar speel je 18 holes.

Naast leeftijd kijken we ook naar HCP. Je mág een (leeftijds)categorie hoger spelen wanneer je dat wilt én je dat kunt qua handicap. Een categorie lager spelen dan je leeftijdscategorie kan niet! De organisatie behoudt zich daarbij te allen tijde het recht voor om een speler terug te plaatsen in zijn eigen leeftijdscategorie.

2) Caddie verplicht bij 9 holes toernooi
Wij vinden het hartstikke leuk als ouders (of je oudere broer of zus, mits zij ouder zijn dan 14 jaar) caddien! Bij de 9 holes categorieën is een caddie verplicht. Bij de 18 holes mag het, maar hoeft het niet. De keus is aan jullie. Als caddie ben je een aanvulling op het spelplezier van je kind, er gelden dan ook gedragsregels voor caddies (en die vind je ook op onze site binnenkort).

3) Starttijden
Starttijden voor de 18 holes vallen altijd tussen 09:00-13:00 vanaf hole 1, voor de 9 holes van 09:00-11:00 vanaf hole 10. Schrijf je dus alleen in wanneer je binnen deze tijden kunt starten! Helaas kunnen we vanwege de hoeveelheid deelnemers geen rekening houden met start voorkeuren.

4) Prijzen
Bij elke wedstrijd zijn er in elke categorie bekers te winnen voor de 1e, 2e en 3e prijs (zijnde de laagste strokeplay scores per categorie). Daarnaast speel je voor de persoonlijke Order of Merit: daarvoor tellen we je scores van 5 van de 6 wedstrijden bij elkaar op. De spelers met de allerlaagste strokeplay scores over 5 wedstrijden maken kans op een geweldige finale prijs die we weggeven op The Duke Club. We houden nog even geheim wat die prijs is, maar reken er maar op dat het een knaller is!

5) Inschrijving en betaling
Je inschrijving is pas compleet na betaling. Daarvoor ontvang je na aanmelding een apart betalingsverzoek (factuur of bank betalingsverzoek). Het is helaas (nog) niet mogelijk om direct bij aanmelden te betalen.

De rest van het wedstrijdreglement vind je binnenkort op onze site. We melden het je natuurlijk via de nieuwsbrief zodra gereed!

-ENGLISH-
In our newsletter of 10 March 2020 you’ll find the links to 5 of the 6 tournaments in the DUTCH KIDS OPEN GOLF TOUR 2020. The registration for the finale at The Duke Club remains closed for the tie being. Players that have played 4 tournaments will have preference to register for this finale tournament. 

The most important Tour rules
You will find the entire Tournament Rules & Regulations at our website shortly, for now, these are the most important rules to bear in mind when registering:

1) Age or HCP?
The tournaments are strokeplay tournaments played in age categories. We maintain a 10-shot rule. We divide the tournament in a 9 holes competition and 18 holes competition. Boys and girls aged up to (and including) 9 years of age play 9 holes, boys and girls 10 to (and including) 18 years of age play 18 holes.

Besides your age we look at HCP (playing strength). If you so wish and are able to, you may register for a higher age category. The organisation has the right at all times to place a player back to its own age category.

2) Caddy for 9 holes cats
We love it when parents (or older brothers and sisters as long as they are at least 14 yrs old) join a player in the course as caddy! In the 9 holes categories a caddy is obligatory. In the 18 holes categories you don’t have to be caddied, but you are of course allowed to: that’s your choice as a player. As caddy you are contributing to your players playing experience and fun in course. As such, we apply caddy rules (yes, you’ll find them on our website shortly).

3) Teetimes
Teetimes at each course are always scheduled between 09:00-13:00 from tee 1 for the 18 holes players. TeeTimes for the 9 holes start between 09:00-11:00 from hole 10.  So, only register when you are sure you can make these timings. Due to the number of participants for each tournament, we cannot take in account requests for specific teetimes. We trust you understand our position here.

4) Prizes
In each tournament we have trophies to handout for the top 3 in each category! The lowest strokeplay scores count. In addition, you play for a position in the Personal Order of Merit: when you play at least 5 out of 6 tournaments, you are eligible for the overall Grand Prize that we give away at the Finale at The Duke Club!! We keep that prize a secret for the time being, but rest assured: it is a biggie.

5) Registration & Payment
Your registration is definite only upon receipt of the registration fee into our account. Unfortunately, it is not possible (yet) to pay when registering. We’ll send you a payment request/invoice sometime after signing up for a tournament.

You’ll find the entire tournament Rules & Regulations at our website asap. Of course, we’ll let you know per our newsletter when we have published it. 

2 comments

  1. Goedemorgen,
    Mijn dochter ( 10 jaar) wil graag mee doen met de golftour.
    is het nog mogelijk?

    1. Hi,

      Jazeker! We beginnen wel een maandje later, vanwege de Corona maatregelen die nog van kracht zijn. We hopen in Juni van start te gaan. We plaatsen vanaf nu regelmatig updates op de website en onze FB page. Tot snel! Mvg Harald Grunberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *